Tarieven

Tarieven en voorwaarden Nederland 2014: (inclusief 21% BTW)

Consult kind of volwassene  € 80,- per consult van 60 minuten.

Consulten van Praktijk Lume kunnen bij vrijwel alle zorgverzekeraars gedeclareerd worden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het pakket "Regelingen Aanvullende Vergoedingen".

Iedere nieuwe cliënt krijgt tijdens het eerste gesprek een behandelovereenkomst en een intakeformulier. Om effectief over te gaan tot begeleiding en/of behandeling dient de cliënt en de therapeut de behandelovereenkomst te ondertekenen. De therapeut heeft de wettelijke plicht om de behandelovereenkomst en het intakeformulier 15 jaar te bewaren.  

Tarieven en voorwaarden België : (inclusief 21% BTW)

De Socialistische Mutualiteiten "De Voorzorg:

Consult cliënten die lid zijn van “De Voorzorg” € 28 per uur (exclusief reductie Voorzorg € 40)
Consultaanmelding cliënten via “De Voorzorg” maar geen lid € 56 per uur.

Particulieren: Consult kind € 50 en volwassene € 56 per uur

Relatietherapie: consult € 42 ( exclusief reductie Voorzorg € 66.

Betalingsvoorwaarden:

Contante betaling of betaling per pinautomaat.

Bij annuleren of verzetten van een afspraak:

  • Particulier: indien de annulering niet 24 uur voorafgaande aan het consult heeft plaatsgevonden, is er een annuleringsvergoeding van € 56
  • Lid van De Voorzorg: indien de annulering niet 24 uur voorafgaande aan het consult heeft plaatsgevonden, is er een annuleringsvergoeding van € 28.