Kindertherapie

Kindertherapie is een kortdurende en gerichte vorm van creatieve coaching. Het accent in de aanpak is gericht op creatieve werkvormen waarbij doen en ervaren centraal staat en waar het praten niet de hoogste prioriteit heeft.

Iedereen heeft wel eens iets waar hij of zij over piekert. Als het probleem zo groot wordt dat je nergens anders meer aan kunt denken, kan het fijn zijn om er eens met iemand over te praten. Kinderen hebben vaak problemen om de juiste woorden te vinden.

Het kind is bijvoorbeeld erg onzeker, heeft last van faalangst, kan slecht omgaan met bepaalde situaties, wordt regelmatig gepest en heeft vaak ruzie met andere kinderen. Ieder mens, dus ook ieder kind, is uniek en heeft daarom recht op een behandeling waarbij gekeken wordt naar de specifieke positieve eigenschappen en kwaliteiten van het kind, de klacht en de omstandigheden. De behandeling zal aansluiten bij de kwaliteiten van het kind en proberen deze te versterken.

Het kind staat centraal en het bepaalt mede het te behalen doel en het tempo van de begeleiding. In sommige gevallen zal het kind worden doorverwezen naar andere hulpverleners.

Doel van de actieve- en gerichte ondersteuning:

Het is belangrijk om het zelfhelend vermogen van het kind aan te spreken, zodat het weer leert zelfstandig datgene te bereiken wat hij of zij wil. In dit proces is het erg belangrijk dat de ouders de begeleiding ondersteunen. Bij oudere kinderen is het belangrijk dat ze akkoord gaan met de begeleiding en gemotiveerd zijn om het doel te bereiken.

Het materiaal en de methodiek

Kinderen geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. Dit kan verbaal zijn, maar meestal gebeurt dit echter in spelvorm. Daarom wordt er gebruik gemaakt van materiaal zoals poppen, bouwmateriaal, klei, schilder- en tekenspullen, muziek, (helende) verhalen.  Hiernaast gebruik ik in mijn begeleiding ook volgende technieken: visualisaties, geleide meditaties, therapeutisch rollenspel en ontspanningsoefeningen.

Uitgangspunt is steeds, dat een kind vele kwaliteiten heeft die hem of haar kunnen helpen om weer in balans te komen.

De redenen waarom kinderen ondersteuning nodig hebben, kunnen zeer verschillend zijn: het kan gaan om problemen in de opvoedingssituatie of in de ruimere context van het kind. Ook kinderen die iets hebben meegemaakt zoals een scheiding, een groot verlies een dierbaar persoon of trauma en kinderen die moeite ondervinden bij het opgroeien in verschillende culturen kunnen gebaat zijn bij deze begeleiding.

Klachten en problemen waarbij kinderen o.a. hulp nodig kunnen hebben:

 • Emotionele conflicten zoals:
  • traumaverwerking
  • (faal)angst
  • fobieën
  • rouwverwerking
  • scheidingsproblematiek
  • moeite met uiten van emoties
  • emotie
  • slaapproblemen
  • gebrek aan concentratie
 • Gedragsproblemen zoals:
  • boosheid en ongestuurde woede
  • liegen
  • stelen
  • pesten
 • Aangeleerde probleemgewoontes zoals:
  • nagelbijten
  • duimzuigen
  • tandenknarsen
  • haarplukken
 • Psychosomatische klachten als:
  • buikpijn
  • hoofdpijn
 • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals:
  • spiritualiteit (nieuwetijdskinderen)
  • hoogsensitieve kinderen