HSP van klacht naar kracht

Ongeveer twintig procent van de wereldbevolking is hooggevoelig, en ik behoor gelukkig ook tot die 20%. Deze doelgroep noemt Elaine N. Aron, de grondlegger, hoogsensitieve personen (HSP). Doordat kinderen met hooggevoeligheid een bovengemiddeld gevoelswereld en intuïtie hebben, raakt hun zenuwstelsel sneller overprikkeld. Intuïtie staat voor innerlijk weten en bewustzijn. HSP-ers noem ik fijnbesnaarde mensen.

Het woord fijnbesnaard is verbonden aan het meest subtiele en precieuze muziekinstrument dat ik ken, de harp. Door de omvangrijkheid van de snaren kan een harp vele verschillende toonhoogtes bereiken en de muzikant heeft veel vaardigheden nodig om het instrument te bespelen.

HSP-kinderen kunnen door hun fijngevoeligheid vele verschillende intermenselijke toonhoogtes ontvangen en deze al dan niet verwerken en tot uitdrukking brengen. Sensitieve kinderen zijn bovengemiddeld intuïtief, creatief, filosofisch, muzikaal, houden van tekenen en schilderen en hebben een breed interesseveld. Hun bevlogenheid en hun drang tot samenwerken is heel erg groot. In hun spel tussen en met andere kinderen, staan ze vaker alleen omdat ze moeilijk met oneerlijkheid en onrechtvaardigheid kunnen omgaan.

HSP-kinderen raken sneller overprikkeld en het kost hun veel meer moeite om weer met zichzelf en hun omgeving in balans te komen. Door de overprikkeling en het verlies van hun eigen identiteit, streven naar perfectionisme en creëren ze de situatie om zich terug te trekken uit het gezelschap en er ontstaat een vorm van innerlijke vereenzaming, waardoor er een oneigenlijke aanpassing aan de situatie ontstaat. Hieruit zie ik vaak klachten als faalangst, een onzeker zelfbeeld en een dalend gevoel van eigen waarde omdat het kind in de kern niet wordt begrepen.

Van klacht naar kracht: In de behandeling en ondersteuning richt praktijk Lume zich op het opnieuw verbinden van de persoon met zijn/haar eigen gevoel en gevoelsbeleving. Het kind gaat zelf weer leren om te aarden en daardoor zijn/haar eigen identiteit/waarde te herontdekken, te verstevigen en er zich bewuster van te worden. Het gevoel van eigenwaarde staat voor KRACHT.