Visie en missie

Missie:
Praktijk Lume ondersteunt kind, volwassenen en gezin in het bereiken van harmonie tussen de individuen onderling. Ik streef naar een persoonlijke balans van veiligheid en toewijding.

Visie:
Ik inventariseer zowel de individuele als omgevingsgebonden problematiek en maak hiermee obstakels, blokkades of beperkingen inzichtelijk. De daaruit voortkomende inzichten integreer ik de maatschappelijke context en formuleer in samenspraak met de cliënt een adequaat plan van aanpak om ieder mens (met of zonder beperkingen) optimaal in de maatschappij te laten functioneren.

Uit ervaring weet ik dat innerlijke veranderingen kunnen plaatsvinden indien de cliënt zich bewust is van zijn/haar probleem en het bijbehorende inzicht. Ik heb de juiste bagage in huis om mogelijkheden en beperkingen zo te construeren dat het individu weer gaat functioneren en dat het gezin en de sociale context hierin volledig wordt meegenomen.

Waarom praktijk Lume?:
Praktijk Lume gaat verder dan de diagnostiek en zal alles in het werk stellen om een onjuiste labeling van de persoon te voorkomen. Ik ga uit van een holistische aanpak waarin ik primair kijk naar het totale functioneren van de persoon zonder me te focussen op een onderdeel van het probleem of een (deel)beperking.