De mens achter Praktijk Lume

Een "heel" mens worden is niet hetzelfde als "heel" mens zijn. Iedere mens maakt in het leven diepte- en hoogtepunten mee. Een aantal jaren geleden kreeg mijn leven een forse omwenteling en moest ik de aandacht volledig op mijn eigen gezondheid en mijn gezin richten. Stilstaan in het leven geeft een mens de kans om van richting te veranderen. In mijn proces van stilstaan heb ik de kracht gekregen om Praktijk Lume vorm en inhoud te geven. Ik voel het als een rijke ervaring om gebeurtenissen die mij diep geraakt hebben om te zetten in daadkracht en actie. Dit maakt mij als mens "heel".

De naam Lume is niet zomaar gekozen. Lume betekent`licht der aarde´. Ik spreek met mijn aanbod de intentie uit om voor kind en volwassene een "licht" te zijn. Het is voor mij heel erg belangrijk om de mens de juiste ondersteuning te bieden, en om vervolgens de cliënt door eigen inzicht en kracht de verbinding met de wereld weer te laten voelen en te ervaren. Om dit te bereiken is het voor mij van essentieel belang om: vertrouwen en veiligheid te creëren, goed te luisteren, optimale aandacht te hebben en adequate inzichten aan te bieden waardoor het leerproces zich evenwichtig kan uitrollen.

Met vriendelijke groet,

Anton Thijssen

alt