Lume, praktijk voor coaching en persoonlijke ontwikkeling

De mens kan in het leven van alle dag een gevoel krijgen eenzaam en alleen te zijn tussen krachtig stromende rivieren van levensgebeurtenissen die ons uitdagen deze te overwinnen. Door deze weg samen aan te gaan, verdwijnt het gevoel dat je eenzaam en alleen bent, en bouw je weer innerlijke kracht en vertrouwen op om je eigen levenspad te vinden. Als alle kansen en mogelijkheden weer volledig open liggen om je levensterrein te overzien, kun je daarna op eigen kracht jouw avontuur voortzetten.

Welkom bij Lume, een praktijk voor persoonlijke ontwikkeling en coaching die staat voor de visie om gericht te werken met kinderen en volwassenen. De aandacht is niet alleen gericht op de belevingswereld van het kind, maar ook op de positie van het gezin (ouders) en de relaties daarbuiten.

In de begeleidingen probeer ik kind en volwassene holistisch te bekijken en aan te sluiten bij hun kwaliteiten en deze te versterken. Lume is gericht op het uniek zijn van iedere mens en om “zorg op maat” te bieden

Bij de volwassene gaat het om bewustzijn en inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten, valkuilen en gewoontes om op deze manier de persoonlijke groei te bevorderen. Bij kinderen gaat het om de het versterken van de kind-kwaliteiten en daardoor het verhogen van het zelfvertrouwen.

Praktijk Lume biedt vele trainingen, individuele coachingstrajecten en workshops aan.

Met vriendelijke groet,

Anton Thijssen